Обновено на: 18.06.2024

Какво представляват септичните ями?

Септичните ями са съоръжения, в които се утаяват битови отпадъчни води и твърди отпадъци. Тя се използва в райони, където няма канализация. Съоръжението представлява херметически затворен резервоар, изграден под земята. 

Съвременният свят диктува своите изисквания за адекватно и желано ниво на комфорт за селските къщи и частните домакинства. Компактната и надеждна септична яма не е само част от автономната канализация. Тя осигурява ефективно почистване на замърсяването, гарантира липсата на вреда за околната среда, не изисква скъпа поддръжка.

Всички съвременни системи от този тип могат да бъдат разделени на три големи групи:

Ако имате селска къща, рано или късно, възниква въпросът за почистване на битовите отпадъчни води, които се натрупват в резултат на човешка дейност, независимо дали става въпрос за канализация, септични ями и шахти, селски тоалетни или други канализации.

Колко често трябва да се почиства септичната яма?

Като цяло се препоръчва септичната яма да се почиства веднъж годишно от фирма за почистване на септични ями. По този начин се предотвратява натрупване на отпадъци и запушвания. Разбира се, честотата на почистване зависи от размера на ямата, използваните препарати и броят на хората, които я използват. 

В момента има няколко метода на почистване и при избора на подходящия метод, трябва внимателно да изучите техните положителни и отрицателни страни.

Методи за почистване септични ями и шахти

Методът за механично почистване се състои в използването на специални машини за изпомпване и транспортиране. Този метод е най-популярен, но носи значителни финансови разходи. В допълнение към този метод, за ефективната работа на септичната система е необходимо да се използват допълнителни средства, които предотвратяват натрупването на замърсители и поддържат канализацията и септичната система в добро състояние.

Химикалите са доста разпространен метод на почистване. Но колкото и да е, химическите компоненти влияят отрицателно на септичната яма и канализационните тръби, допринасяйки за корозията им, а също така влияят неблагоприятно на екологичното състояние на околната среда. Патогенните бактерии се натрупват в природата и влияят на естествения състав на почвата, изчерпвайки я.

През последните години особена популярност добиват продуктите, базирани на активността на естествените бактерии, които, попаднали в замърсена среда, взаимодействат с нея и започват активния процес на обезвреждане на отпадъци.

Методът за използване на полезни бактерии е екологично чист и един от най-ефективните, тъй като значително намалява необходимостта от често изпомпване на септични ями с машина, ефективно отстранява примесите и допринася за ефективната работа на септичните и канализационните системи.

Какво е биологично почистване на септични ями?

Биологичното почистване на септични ями е метод за почистване, който използва препарати на базата на микроорганизми и ензими. Те разграждат органичните отпадъци в ямите и намаляват натрупването на утайки, както и предотвратяват запушвания и неприятни миризми.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ