Почистване и изпомпване на шахти, канали и септични ями.

Почистване и изпомване на шахти – най-важното. За съхранение имат голям капацитет и не на последно място се запазва екологичната чистота на почвата и наподземните води. Изпомпването и почистването на шахтите всъщност е трудоемка задача. Няколко фактора са от значение тук.Що се отнася до самата процедура на изпомпване, шахтите се почистват с помощта на специално оборудване.

Почистване и изпомване на шахти

Професионалистите изпомпват отпадъчните води със специално оборудване, като след това ги изхвърлят, използвайки отново специален за целта метод. Като краен резултат, шахтата е чиста, готова за по-нататъшна експлоатция.Експертите са на мнение, че поддръжката на една шахта трябва да се извършва редовно, 1-2 пъти годишно.Благодарение на това се постига следното:

– значително намаляване на финансовите разходи за превантивна поддръжка на шахтата; поддържане на шахтата в оптимално добро състояние.

Търсете специалисти с опит в решаването на проблеми, свързани с изпомпване на шахти и различни видове отпадни води.

Автономните канализационни системи обслужват промишлени предприятия, частни къщи и вили, които нямат достъп до централна канализационна система. За да поддържат правилното си функциониране, е важно редовното почистване на шахтите и изпомпване на септични ями. Скоростта на тяхното пълнене зависи от обема на използваната вода, броя на членовете на семейството и размера на самата шахта.

В крайградското строителство на жилищни комплекси и ваканционни селища шахтите, септичните ями все повече се използват за оборудване на автономни канализационни мрежи. Предимствата на такива системи пред помийните ями са най-очевидни: отсъстват нериятни миризми. И така, за да функционира безпроблемно канализационната система, шахтите изискват редовно почистване. Процедурата по почистване с модерно оборудване за изсмукване на утайки не отнема много време. За да функционират добре шахтите са необходими не повече от две професионални почиствания годишно.

Решение на проблема

Не е нужно да измисляте сами начини за почистване на шахтите.  Ние се заемаме с този проблем. Използвайки херметизирани помпи, професионално ще премахнем всякакви запушвания, ще извършим висококачествено почистване на цялата система и ще транспортираме нечистотите със специално оборудване до местата за изхвърляне на течни отпадъци.Шахтите се почистват без наличието на неприятни миризми, тъй като целият процес на почистване е запечатан и автоматизиран.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ