Обновено на: 18.06.2024

Какво представлява отводняването на мазета?

Отводняването на мазета е процес, при който се премахва излишната влага и вода от мазетата, посредством различни методи. То се прави с цел предотвратяване на щети и подобряване на условията за съхранение и обитаване. Продължителното застояване на влага в мазето може да доведе до проблеми като мухъл, повреда на материали, дори храни, както и неприятни миризми. Освен това, структурните щети и здравословните щети, са рискове, които са истински опасни за всеки живущ в сградата. 

Преди да направите вътрешния дренаж на мазето, водата трябва да бъде изпомпана от помещението и то да се изсуши добре, след това стените трябва да бъдат водонепропускливи (по-добре е да използвате полимер-циментови състави, които имат добра адхезия към мокрия бетон и не се откъсват от него във времето). Необходимо е да се осигури добра вентилация с помощта на вентилационни отвори. Самият принцип на полагане на тръби вътре в мазето е почти същият, както на външна дренажна система. Можете да направите окопи за дренажи, като ги избиете в бетона с чук или поставите тръбите на бъдещата дренажна система за мазе директно върху подготвената бетонна основа. В последния случай ще трябва да жертвате 30-40 см височина до тавана. За да запълните пропускливия слой около дренажите, трябва да използвате груб кариерен пясък, керамзит или смес от пясък с чакъл. Върху получената „възглавница“ се полагат дренажните тръби, като предварително се нивелира пясъчния слой, в съответствие с необходимия наклон: 2 см на 1 линеен метър. За пълнене се полагат панелите от геотекстил с припокриване най-малко 15 см. Монтира се вътрешното отводняване на мазето  с перфорирани тръби, които са обвити с геотекстил.

Дренажни тръби

Дренажните тръби следва да бъдат разположени около периметъра на помещението, ако дължината на стените не надвишава 4-5 м. Ако площта на мазето е голяма, дренажът трябва да бъде положен на няколко линии на разстояние 3-3,5 м една от друга. Основното правило е: всички тръби на вътрешния дренаж мазетата трябва да са с единен контур с наклон към входящия кладенец. След това върху дренажния тръбопровод на сутерена се прави бетонна замазка на пода. Подът е хидроизолиран отгоре. Водата се събира в кладенеца за вода, който представлява 200-литров варел (изкопан и бетониран в пода) и се изпуска навън с помощта на потопяема помпа, фиксирана в него. Устройството за отводняване на мазето в къщата включва изтегляне на вода в кладенец или септична яма. За целта изкопва окоп до водосборната зона извън къщата. Дъното на канавката за тръбопровода е изравнено, като се вземе предвид необходимия наклон.

Защо се налага отводняването на мазета?

Отводняването на мазета се налага поради няколко основни причини. Това са предотвратяването на щети по сградата, здравословни рискове, защита на съхранявани материали и храни, стабилност на почвата около сграда. Също така при подходящо отводняване, ще предотвратим появата на бъдещи проблеми, което спестява ценни ресурси и време.

Отводняване на мазета – I част

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ