Изграждане на ВиК мрежа- какво трябва да знаем

Водопроводната система се използва за водоснабдяване в сградата. Тя доставя вода до изходите на кухненските тоалетни чрез разпределителна система на тръби. Дренажната система се използва за изхвърляне на човешки отпадъци чрез добре подредена мрежа от дренажни тръби.

Изграждане на ВиК мрежа. За разпределителните тръби обикновено се използват GI, медни, HDPE, CPVC, най-вече сега се използват пластмасови тръби CPVC, тъй като те не се ръждясват, леки са, лесни за инсталиране и поддръжка и икономични.

Видове водопроводни системи в сгради

Водопроводната система в сградите се състои от подземен резервоар, който се подава вода през общински или водопроводни линии, оттам с помощта на помпи и тръбопроводна разпределителна система водата се подава към горния резервоар и по този начин поради гравитацията водата достига до домашните изходи.

Надземният резервоар обаче може да бъде елиминиран, ако водата се подава директно от подземния резервоар до изходите на кухненската тоалетна, има нужда от помпи, които могат да осигурят непрекъснато подаване на вода с необходимо налягане към изходите, така че когато някой отвори крана, да получава непрекъснато подаване вода. Такива помпи се наричат ​​хидропневматична система.

ВиК системата- как се изгражда

Когато разгледате отблизо водопроводната система в сградата, ще откриете три взаимосвързани системи.

Това са: Водопроводите, линиите за източване на отпадъчните води и вентилационните отвори.

Линиите за отвеждане на отпадъчните води и вентилационните тръби са зависими една от друга и заедно са известни като „DMV система“.

Работата на водопроводите е да пренасят водата от основната линия, предоставена от общината или комунално дружество към други захранващи тръби вътре в сградата към различните мивки, тоалетни, бойлери и уреди. Водата стига до местоназначението й от налягането, което се поддържа във водопровода.  Това налягането се създава от водна помпена станция или водна кула, собственост на общината или предприятието.

В случай на водна кула, налягането на водата се осигурява от падането, използвайки силата на гравитацията. В случай че е от помпени станции, налягането се причинява от изтласкване от земята.

Тъй като водата се насочва през тръбите, тя нямат друга възможност освен да следва дължината на тръбата. Така че, когато клапанът за вода е включен, налягането позволява на водата да тече навън. Когато изключите водния клапан от потока е блокиран.

Канализационните тръби

Канализационните канали са предназначени да насочват отпадъчните води в септичната яма или в канализацията, която се намира извън сградата. Канализацията на мивката и ваната тече поради гравитацията, докато тоалетните работят както чрез гравитацията, така и благодарение на налягането.

Например, в случай, че имате баня в мазе, може да е необходима електрическа помпа за изтласкване на отпадъци в тръбите.

Отдушниците са необходими за отделяне на токсичните газове, които се образуват в канализацията. Когато тръбите не съдържат вода,остатъчната вода и отпадъците се превръщат в газ. Токсичният газ се измъква от S или P-образните завои на тръбите(понякога наричан P капан) към вентилационните отвори, често срещани на покривите на сграда.

Гравитацията играе ключова роля във вашата водопроводна система. Изтичането и промиването разчитат на гравитацията, за да се гарантира, че водата тече, където трябва да отиде. Водата естествено тече до най-ниското ниво, така че гравитацията поддържа водата да тече по канализацията, надолу по тоалетната и надолу по тръбите.

Сега, когато имате основно разбиране за водопровода, можете да помогнете за предотвратяване на проблеми. Дръжте канализацията си да тече свободно като се уверите, че никога не оставяте нищо в канализацията, което не би трябвало да е там. Ако канализациите ви спрат да се източват, това означава, че имате запушване и трябва да го направите незабавно.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ