По принцип почистването на улици, измиването на площади, дворове е разделено на лятно и зимно. По време на лятното почистване и измиване прахът и отпадъците се измитат от повърхността на площада и тротоарите, поливат се и се измиват добре.

За извършване на лятна работа се използват машини за метене и поливане-миене.

Зимното почистване включва почистване на площадите и тротоарите от сняг, извозването му до снегорини, поръсване на покрития с пясъчно-солена смес.

Приоритет за всяка една община у нас е улиците да бъдат чисти и безопасни за обществеността. Здравето и безопасността са в основата на всичко, което се прави. С правилното оборудване и опит, оторизираните за целта фирми в големите, както и малките населени места, могат да работят, както през деня, така и през нощта и да завършат работата по измиването на площадите и миенето на улиците с водоноска, без да пречат на обществения трафик.

Честота на измиването на площади в малките населени места

Професионалистите в тази сфера препоръчват площадите да се мият всеки месец, а при нужда и по често. Това е важно, за да се избегне замърсяването на настилката и събирането на излишна прах по тях.

Използването на на мощни почистващи средства, приложени умело от опитните екипи от специалисти по почистване, гарантира, че всички видове отпадъци се отстраняват безопасно, бързо и ефективно от площадите в малките населени места.

Съставяне на графици за измиване и осъществяването им

Всяка община в малките населени места съставя графици за миенето на площадите и прилежащите улици. При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Площадите се измиват с почистващ препарат и вода. Графикът ще бъде изпълнен в зависимост от метеорологичните условия и степента на замърсяване на площадите и прилежащите улици на съответното населено място.

Обикновено преди миенето се прави машинно метене. Работи се през нощта, с цел да не се затруднява автомобилният трафик.

Дейностите са част от мерките за намаляване на фините прахови частици в града. Те са част от стратегията на общините ни за по-чиста околна среда.

ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ