Евроканал ЕООД е лицензирана в Министерството на околната среда и водите с документ N12-РД-766-00/19.05.2012 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци (код Т) на територията на цялата страна,съгласно чл.12,ал.2,т.3 от закона за управление на отпадъците.

Фирмата разполага с 25 квалифицирани работника и комбинирани каналопочистващи машини с капацитет 26 м³, 15 м³, 12 м³, 10 м³ и 9-кубикови цистерни с дължина на вакумния маркуч до 110 м.. С нашите вакум каналопочистващи машини ние изпомпваме септични ями, масло уловители, пречиствателни станций, био басейни, резервоари, утайници и др.

Снимкова галерия