Ремонт на канализация

Ремонт на канализация от Фирма „Евроканал” ЕООД е основана 2006 г. с предмет на дейност изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни мрежи, отпушване, профилактика и видеодиагностика на канали, почистване на мазнино уловители и изгребни ями. Вижте кратко видео - нашите екипи по време на работа:


Дейността на фирмата обхваща и: ­­

1. почистване, профилактика и измиване на изгребни / септ­ични / ями,
2. измиване на улици,халета,плацове и помещения,
3. доставка на вода,
4. почистване на мазнино уловители на търговси центрове,бизнес сгради, хипермаркети,автомивки, автосервизи, промишлени предприятия,заводи ,цехове, бензиностанции и др.;
5. почистване, профилактика и поддържане на канализации на бетонови възли и др. подобни обекти, където утайките от бетон и твърди отпадъци се наслагват и втърдяват по канализационната мрежа;
6. почистване на био басейни и пречиствателни станции
7. отпушване на всякакъв вид тръби от ф50 до ф1200,като за целта ние използваме машини с вода под налягане от 20 до 200 бара и до 360 литра вода в минута.
8. профилактика на ревизионни шахти и канализационни мрежи.
9. почистване на корени в канал – със специална обработка и начин на рязане на прорастнали корени в каналите
10. Видеодиагностика със специализирани камери на тръбни трасета с диаметри от ф50 до ф1500

Фирмата разполага с 35 квалифицирани работника и технически средства съобразно своя предмет на дейност – 15 броя специализирани автомобила - 26м3,24м3, 15 м3, 12 м3, 8 м3 и 2,5-кубикови цистерни, 6 микробуса, оборудвани с професионална техника и машини за отпушване на канали, помпи за отводняване ,бутаща камера и робот за наблюдение на канали,изкопна техника за ремонт и подмяна на тръбни системи.

Фирма Евроканал ЕООД  е лицензирана и има издадени следните сертификати:
   - Лиценз от Министерството на околната среда и водите с документ N12-РД-1454-00/11.11.2015 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци(код Т) на територията на цялата страна,съгласно чл.12,ал.2,т.3 от закона за управление на отпадъците.

  -  Сертификат ISO 14001:2005 - интегриране на система за управление по отношение на околната среда.

  - Сертификат  ISO 9001:2008 - внедряване на система за управление на качеството.

  - Сертификат  BS  OHSAS 18001:2007 - интегрирана система за управлението на здравето и безопасност в работна среда.

Фирма "Евроканал" ЕООД е вписана в централния професионален регистър на строителя с протокол №0903/14.04.2016  за следните групи и категории строежи:

I Четвърта група:строежи от благоустройствената инфраструктура,хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл.5,ал.1,т.4.Удостоверение №IV-TV007694

4.2 строежи от втора до четвърта категория съгласно чл.5 ,ал.4 от ПРВВЦПРС

II Първа група:строежи от високото строителство,прилежащата му инфраструктура,електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5 ,ал.1,т.1 от Удостоверение №I-TV015773

1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл.5,ал.4 от ПРВВЦПРС

Снимкова галерия