push-to-call
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 9001:2008
Камара на строителите в България

мтел: 0888 40 47 65

виваком: 0877 77 63 77

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Чл. 1 Предмет на настоящата Политика за поверителност е регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ, възникнали при обработка на лични данни.

Чл. 2 Информация относно ДОСТАВЧИКА:

 1. Наименование на Доставчика: Евроканал ЕООД , ЕИК: 175299165
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Любляна 62
 3. Данни за кореспонденция: office@evrokanal.net, тел: 0888 40 47 65; evrokanal.net
 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
 5. Надзорни органи – Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg.

Чл. 3 Събирането, съхраняването и използването на личните ви данни е съобразено с изискванията на приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България. 

Чл. 4 Събираме, съхраняваме и използваме следната информация:

 1. Информация за вашия компютър и вашите посещения на сайта, включително, но не само вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници;
 2. Информация свързана с вашите заявки и поръчки;
 3. Личните данни предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при попълване на формата ни за поръчка;

Чл. 5 Предоставените лични данни ще се използват за следните цели:

 1. Администриране на сайта и бизнеса;
 2. Индивидуализиране на сайта за вас;
 3. За контакт с ПОЛЗВАТЕЛЯ при генериране на поръчки от и до адрес;
 4. За издаване на фактури на ваше име;
 5. За изпращане на потвърждения за заявки;
 6. За провеждане на социологически проучвания във връзка с подобряване качеството на предлаганите от нас услуги.

Чл. 6. Сайтът използва бисквитки с цел подобряване качеството на предлаганите услуги. 

Чл. 7. Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Чл. 8. С използване на сайта, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява личните му данни да се обработват от ДОСТАВЧИКА за целите на посочени в Общите условия.

Чл.9. Домейните и търговските марки: evrokanal.net – притежание на Евроканал ЕООД e обект на закрила на българското и международно право в областта на интелектуалната собственост.

Чл. 10. При злоупотреба с марка или домейн, както и при разпространение на невярна и уронваща престижа им информация, екипът си запазва правото да потърси юридическа отговорност, ако това бъде счетено за необходимо.

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:
 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:
 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Последни публикации

Препарати за отпушване на канали

Препарати за отпушване на канали

Избор на препарати за отпушване на канали Отпушването на канали в дома или на други места често изисква ефективни препарати, предназначени да отстраняват причинителите на запушванията и да поддържат нормалното функциониране на канализационната система. При избора на препарати за отпушване на канали е важно да се прецени характерът на проблема и типа на тръбите. Препоръчително […]

Вижте повече
Защо се налага да се прави отпушване на сифони?

Защо се налага да се прави отпушване на сифони?

Какво представляват сифоните? Сифоните са устройства, които се използват за предотвратяване на изтичане на канални газове и вода от канализационната система в жилището или сградата – бизнес или производствена. Те се състоят от тръба, която е запечатана в единия си край и има вода в другия. Водата в сифона създава водна бариера, която предотвратява преминаването […]

Вижте повече
Отпушване на канали с домашни средства

Отпушване на канали с домашни средства

Отпушването на канали може да бъде трудоемка и времеемка задача, особено ако запушването е по-сложно и се налага съдействие от водопроводчик. Има обаче няколко домашни средства, които могат да помогнат за отпушване на канали, без да се налага да се инвестират много пари или да се налага да се прави ремонт. Отпушване на канали с […]

Вижте повече