push-to-call

мтел: 0888 40 47 65

виваком: 0877 77 63 77

ИЗМИВАНЕ НА ХАЛЕТА

Фирма Евроканал ЕООД предлага услугата по измиване на халета, работни цехове и производствени бази. Измиването на халета и складове се извършва с професионална техника и обучен екип. Ползване добри препарати и гарантираме за резултата. Освен машинно, екипът ни може да почисти халета и складове и ръчно. Така ще се отдели специално внимание упорити замърсявания от бои и масла. Ние гарантираме индивидуално отношение към всеки клиент, независимо дали е голям или малък. С годините ние се позиционирахме като една от най-модерните фирми за ВиК услуги в София.

РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИЯ

Ремонт на канализация от Фирма „Евроканал” ЕООД. Фирмата е основана през 2006 г. с предмет на дейност изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни мрежи, отпушване, профилактика и видеодиагностика на канали, измиване на работни цехове, почистване на мазнино уловители и изгребни септични ями. Вижте кратко видео – нашите екипи по време на работа:

Дейността на фирмата обхваща и:

1. Почистване, профилактика и измиване на изгребни /септични / ями

2. Измиване на плацове и складови помещения

3. Доставка на вода с водоноски

4. Почистване на мазнино уловители на търговски центрове, бизнес сгради, хипермаркети, автомивки, автосервизи, промишлени предприятия, халета на заводи, цехове, бензиностанции и др.

5. Почистване, профилактика и поддържане на канализации на бетонови възли и др. подобни обекти, където утайките от бетон и твърди отпадъци се наслагват и втърдяват по канализационната мрежа

6. Почистване на био басейни и пречиствателни станции

7. Отпушване на всякакъв вид тръби от ф50 до ф1200,като за целта ние използваме машини с вода под налягане от 20 до 200 бара и до 360 литра вода в минута

8. Профилактика на ревизионни шахти и канализационни мрежи

9. Почистване на корени в канал – със специална обработка и начин на рязане на прораснали корени в каналите

10. Видеодиагностика със специализирани камери на тръбни трасета с диаметри от ф50 до ф1500

ИЗМИВАНЕ НА ХАЛЕТА ОТ ЕВРОКАНАЛ ЕООД

Фирмата разполага с 35 квалифицирани работника и технически средства съобразно своя предмет на дейност – 15 броя специализирани автомобила – 26м3, 24м3, 15 м3, 12 м3, 8 м3 и 2,5-кубикови цистерни, 6 микробуса, оборудвани с професионална техника и машини за отпушване на канали и измиване на паркинги, помпи за отводняване, бутаща камера и робот за наблюдение на канали,изкопна техника за ремонт и подмяна на тръбни системи.

Фирма Евроканал ЕООД е лицензирана и има издадени следните сертификати:

  • – Лиценз от Министерството на околната среда и водите с документ N12-РД-1454-00/11.11.2015 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци(код Т) на територията на цялата страна,съгласно чл.12,ал.2,т.3 от закона за управление на отпадъците.
  • – Сертификат ISO 14001:2005 – интегриране на система за управление по отношение на околната среда.
  • – Сертификат ISO 9001:2008 – внедряване на система за управление на качеството.
  • – Сертификат BS OHSAS 18001:2007 – интегрирана система за управлението на здравето и безопасност в работна среда.

Фирма „Евроканал“ ЕООД е вписана в централния професионален регистър на строителя с протокол №0903/14.04.2016 за следните групи и категории строежи:

I Четвърта група:строежи от благоустройствената инфраструктура,хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл.5,ал.1,т.4.Удостоверение №IV-TV007694

4.2 строежи от втора до четвърта категория съгласно чл.5 ,ал.4 от ПРВВЦПРС

II Първа група:строежи от високото строителство,прилежащата му инфраструктура,електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл.5 ,ал.1,т.1 от Удостоверение №I-TV015773

1.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл.5,ал.4 от ПРВВЦПРС

ИЗБЕРЕТЕ ТАЗИ УСЛУГА ОТ ЕВРОКАНАЛ

Обадете се на нашия екип и поискайте котация за услугата, както и други услуги с водоноска. Ние гарантираме отлични цени, качество и партньорско отношение на екипа ни!

Още информация – ТУК