push-to-call

мтел: 0888 40 47 65

виваком: 0877 77 63 77

Отводняване на мазета – II част

Вътрешен дренаж на мазето

Вътрешен дренаж на мазето

Преди да направите вътрешния дренаж на мазето, водата трябва да бъде изпомпана от помещението и то да се изсуши добре, след това стените трябва да бъдат водонепропускливи (по-добре е да използвате полимер-циментови състави, които имат добра адхезия към мокрия бетон и не се откъсват от него във времето). Необходимо е да се осигури добра вентилация с помощта на вентилационни отвори. Самият принцип на полагане на тръби вътре в мазето е почти същият, както на външна дренажна система. Можете да направите окопи за дренажи, като ги избиете в бетона с чук или поставите тръбите на бъдещата дренажна система за мазе директно върху подготвената бетонна основа. В последния случай ще трябва да жертвате 30-40 см височина до тавана. За да запълните пропускливия слой около дренажите, трябва да използвате груб кариерен пясък, керамзит или смес от пясък с чакъл. Върху получената „възглавница“ се полагат дренажните тръби, като предварително се нивелира пясъчния слой, в съответствие с необходимия наклон: 2 см на 1 линеен метър. За пълнене се полагат панелите от геотекстил с припокриване най-малко 15 см. Монтира се вътрешното отводняване на мазето  с перфорирани тръби, които са обвити с геотекстил.

Дренажни тръби

Дренажните тръби следва да бъдат разположени около периметъра на помещението, ако дължината на стените не надвишава 4-5 м. Ако площта на мазето е голяма, дренажът трябва да бъде положен на няколко линии на разстояние 3-3,5 м една от друга. Основното правило е: всички тръби на вътрешния дренаж мазетата трябва да са с единен контур с наклон към входящия кладенец. След това върху дренажния тръбопровод на сутерена се прави бетонна замазка на пода. Подът е хидроизолиран отгоре. Водата се събира в кладенеца за вода, който представлява 200-литров варел (изкопан и бетониран в пода) и се изпуска навън с помощта на потопяема помпа, фиксирана в него. Устройството за отводняване на мазето в къщата включва изтегляне на вода в кладенец или септична яма. За целта изкопва окоп до водосборната зона извън къщата. Дъното на канавката за тръбопровода е изравнено, като се вземе предвид необходимия наклон.

Отводняване на мазета – I част