push-to-call

мтел: 0888 40 47 65

виваком: 0877 77 63 77

Договори за въвеждане в експлоатация

Фирма Евроканал ЕООД предлага сключване на договори за абонаментно обслужване на изгребна яма с цел  въвеждане в експлоатация и придобиване на АКТ 16 ,съгласно НАРЕДБА №4 от 14.09.2004 г.издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и чл.48,ал.2 от Закона за устройството на територията на Ребулика България.